Actualitat

Aprovat el Plan General de la Danza

04/11/2009

Els cinquanta-sis membres del Foro Estatal de Danza -entre els que està Tracy Sirés, gerent de l’APdC-, reunits els dies 2 i 3 de novembre a l’Auditori de Tenerife, han aprovat el Plan General de la Danza 2010-2014. Aquest Pla culmina un procés de treball col·lectiu del sector professional de la dansa a Espanya que s’ha inspirat en models anteriors i actuals, així com les reflexions i conclusions de l’anterior Fòrum Estatal celebrat a Tenerife al juliol de 2008 i, sobretot, de les aportacions dels membres de la comissió d’elaboració.

El text ha estat ratificat després de finalitzar les sessions de treball en les quals han participat delegats de comunitats autònomes, les principals associacions de dansa del país, artistes i gestors, professionals, acadèmics i crítics, i el Ministeri de Cultura.

El Director General del INAEM, Félix Palomero, va anunciar durant la presentació del pla algunes de les mesures que s’impulsaran des de l’Institut. Entre aquestes iniciatives es troba l’engegada d’un Circuit Estatal de Dansa per a incrementar la mobilitat d’espectacles per tot l’estat; la creació del nou centre de recursos que assumirà l’observatori de la dansa, i l’elaboració d’una guia de recursos adequada a les necessitats del sector a través del portal de la dansa de l’ INAEM, www.danza.es.

Palomero va destacar que el Pla “marcarà les polítiques en aquest àmbit en els propers anys encara que no totes les mesures són competència del ministeri de cultura”. Per això es va comprometre a presentar el Pla “a les altres institucions que puguin tenir responsabilitats per a la seva engegada”.

També va assenyalar que s’impulsarà la creació d’una comissió de seguiment del text “per a la vigilància continuada del Pla que es reunirà al començament del pròxim any per a adonar de les accions empreses i la seva evolució”.

La versió definitiva del Plan General de la Danza es podrà consultar en breu a www.dansacat.org.