Actualitat

L’APdC denuncia incongruències a la borsa docent del Departament d’Educació per a accedir a centres públics

18/12/2023

Els obstacles per accedir a la borsa i la falta de transparència en les explicacions ha provocat que nombrosos professionals no puguin optar a fer la inscripció a la borsa quan falten dos dies pel tancament del termini

Després de molts anys reivindicant des de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya l’activació del cos de professors de Música i Arts Escèniques, finalment el juny d’aquest any es va obrir la borsa (llegiu la notícia aquí), tot i que no se’n va fer menció des del departament fins l’octubre. Aquesta notícia hauria d’haver estat un motiu de celebració per als nostres professionals però la quantitat d’obstacles que ens hem trobat i el poc interès del departament a col·laborar amb nosaltres en la revisió del procés, ha provocat que presentem aquesta queixa.

Aquests són alguns dels errors o incongruències que hem trobat i que impedeixen l’accés a aquesta nova borsa de treball:

  • Falta de claredat amb els tipus d’ensenyaments als quals es pot accedir. Hi ha una manca d’explicació o normativa sobre algunes de les matèries a les quals es pot optar.
  • Les nomenclatures de les titulacions no són clares. El desconeixement per part de funcionaris que rebutgen titulacions anteriors a la LOGSE (la qual cosa és molt greu) ha fet que encara hi hagi persones que no han pogut acabar el tràmit a dos dies de tancar el termini d’inscripció (el 20 de desembre).
  • La Prova de Capacitació, imprescindible per a les especialitats de dansa, no consta reflectida en cap de les normatives ni en els aplicatius del departament. Això provoca una opacitat quant als barems i els ítems d’avaluació. Una vegada es tria a les candidates s’acaba el procés, però no s’informa les persones que queden fora. Tampoc sabem qui fa aquestes proves quan encara no hi ha funcionaris de carrera d’aquest cos. Per exemple; als centres que imparteixen el cicle de danses urbanes i que no tenen cap altre ensenyament de dansa, qui ha seleccionat al professorat? Funcionaris de secundària? 
  • No es valora l’experiència professional en l’àmbit artístic al qual postules.
  • Els aplicatius estan obsolets, són poc intuïtius i no existeix cap explicació ni mapa que ajudi durant el procés.

A més, ens preguntem; què passa amb les matèries d’Arts escèniques en el Batxillerat?, qui està cobrint aquestes especialitats?, per què les nostres titulades en dansa no tenen accés de manera neta a aquests llocs de treball?

A la vista dels esdeveniments reclamem al Departament d’Educació que es creï una taula de treball per al desplegament d’aquest cos i per a la creació d’una borsa en condicions justes i transparents. Ja que sembla més un sistema de selecció a dit encobert, que l’oportunitat laboral que des de l’APdC desitjàvem per a les nostres titulades en dansa en el sistema públic d’educació.