Actualitat

Les comissions d’educació i sindical de l’APdC demanen que es depurin responsabilitats en el cas de les oposicions

18/05/2023

L’associació fa anys que reclama que es reguli la situació de les docents d’ensenyaments artístics professionals i que es desenvolupi un pla d’actuació estratègic per dignificar la professió i les polítiques educatives

Des de la comissió sindical i la comissió d’educació de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya posem de manifest la nostra indignació davant el cúmul d’irregularitats en les oposicions d’estabilització convocades pel Govern de la Generalitat a finals del mes d’abril. Un procés que afecta directament els i les professionals de la dansa que imparteixen els ensenyaments elementals i professionals de dansa a l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell, l’únic centre de titularitat pública a Catalunya que imparteix ensenyaments reglats de dansa. Companys i companyes que ara es veuen obligades a repetir les proves el pròxim mes de juliol.

El caos i la manca de rigor que van caracteritzar el procés han posat en risc la seva seguretat jurídica i, per tant, han desvirtuat l’accés a la funció pública. És per això que, de manera unívoca, demanem que es depurin totes les responsabilitats i que s’emprenguin les accions necessàries perquè mai més pugui succeir res semblant.

El problema és polític i, com a tal, requereix solucions polítiques, que haurien de ser preses amb visió ampla i la màxima cura per tractar de perjudicar el mínim possible els i les aspirants.

Malauradament, però, res de tot això no ens acaba de sorprendre. Aquesta injustícia se suma al conjunt de greuges que els nostres companys i companyes venen patint des de fa mesos, i que s’han posat reiteradament en coneixement del Departament d’Educació. Una situació extraordinària, un desgavell administratiu i polític que ens fa constatar, una vegada més, que la dansa i les seves professionals no reben el reconeixement que mereixen per part de l’administració pública i de qui la governa.

Como venim reclamant fa anys des de l’APdC (veure document Propostes de millores en l’àmbit de la docència de la dansa, desembre del 2018) és urgent que el Govern impulsi:

  • la creació del cos de professors i catedràtics de música i arts escèniques, com a part del cos de funcionaris públics.
  • i la presència de professionals de la dansa en les institucions educatives, per garantir la màxima qualitat d’aquests ensenyaments i donar sortida laboral a qui disposa de la formació especialitzada per impartir-los.

En la mateixa línia es va pronunciar públicament l’equip docent del IEA Oriol Martorell en un comunicat amb data de setembre de 2022.

Aquest conjunt de professionals de la dansa no està degudament reconegut, atès que no se l’inclou dins de la relació de cossos docents a Catalunya. Un cos que sí va ser implantat en les altres comunitats autònomes de l’estat, equiparant-lo en categoria i estatus a la resta de docents d’ensenyaments reglats.

Fruit d’aquest fet diferencial, a Catalunya aquestes professionals acaben sent contractades com a personal laboral, no indispensable, sense cap conveni específic i que s’inclou dins de la categoria genèrica de llicenciat/da A1. Una categoria que en cap cas és l’adequada, ja que no n’especifica les especialitats ni les seves funcions docents. Per tant, al caos de les oposicions cal sumar-hi que, en el cas dels i les professionals de la dansa, el procés no s’ha regit pel principi de mèrit, ja que no se’n baremava l’experiència artística ni les formacions específiques.

Els temaris que s’han hagut de preparar per a les proves no s’adequaven en forma i contingut a les especificitats dels ensenyaments que haurien d’impartir —tot i que, curiosament, els enunciats semblaven copiats del temari d’accés al cos de professors de música i arts escèniques. Concretament, per exemple, en temes d’especialitats de música on tan sols es va afegir l’annex “o dansa” a les frases, donant a entendre que els conceptes musicals eren comuns per a ambdues especialitats. Una anècdota que reflecteix la manca de consideració que el Departament d’Educació confereix a les tasques i coneixements específics de totes dues especialitats, tant la dansa com la música.

Des de l’APdC portem anys denunciant la flagrant situació de la dansa dins de les institucions educatives. Fa la sensació que qui fa o executa política educativa manca del coneixement necessari per dur a terme el seu encàrrec públic, en detriment de la dignitat del nostre sector i, en darrer terme, de la formació de qui decideix estudiar dansa —què seria de les formacions de dansa en aquest país si no arriba a ser per l’entrega i l’empenta dels i les nostres professionals?

Cansades del menyspreu sostingut que se’ns ha mostrat, exigim que se’ns escolti i se’ns permeti participar activament en la construcció de polítiques educatives que garanteixin una formació artística de qualitat en tots els nivells, amb les millors condicions d’aprenentatge per a l’alumnat i condicions laborals dignes per als equips docents.

Reclamem, per tant, que es reguli d’una vegada per totes la situació de les docents dels ensenyaments artístics professionals, així com el desenvolupament d’un pla d’actuació estratègic, de la mà de les professionals de la dansa, per dignificar la professió docent i les polítiques educatives. Per garantir el dret de la nostra ciutadania a rebre una educació artística de la màxima qualitat possible.

Sempre que hi hagi voluntat política per fer d’això una realitat, ens trobaran de costat.