Actualitat

S’amplia la prestació d’atur per a artistes i el subsidi de tècnics fins al 30 de setembre

03/06/2021

Després de les reivindicacions fetes des de les agrupacions sindicals també s’ha decidit flexibilitzar l’accés a les ajudes

Després de les constants reivindicacions llançades des de les organitzaciones sindicals, entre elles ConArte (de la qual forma part l’APdC), el Consell de Ministres extraordinari ha aprovat estendre la prestació d’atur per a artistes i el subsidi del personal tècnic i auxiliar fins al 30 de setembre de 2021. Una bona notícia a la qual cal afegir que es flexibilitzaran els requisits d’accés a ambdues ajudes.

Feia més d’un any que els sindicats representatius del sector protestàvem per la injustícia que suposava la impossibilitat de donar cobertura a gran part dels artistes. Finalment, el passat 28 de maig es publicava al BOE el Reial Decret-llei 11/2021 sobre mesures urgents per la defensa de la ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms. Dos modificacions importants i molt demandades pel sector s’inclouen en aquest nou decret: allargar la prestació extraordinària d’atur per a artistes en espectacles públics fins al 30 de setembre de 2021 i, per fi, ampliar l’accés a la prestació d’atur dels artistes, permetent que pugui reconèixer-se aquesta prestació als artistes que en el període entre l’11 de juny del 2020 i maig del 2021 hagin treballat un mínim de cinc dies.

A més, reconeix el caràcter reanudable de la prestació i reconeix a aquests treballadors la situació legal d’atur i la duració de la prestació per atur s’estendrà fins al 30 de setembre del 2021.

Ampliació de la durada de prestació i subsidi

A causa de l’evolució de la pandèmia, es va ampliar aquesta protecció fins el 31 de gener de 2021, i es va incloure el personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura i els treballadors taurins amb el Reial decret llei 32/2020, del 3 de novembre. Posteriorment, mitjançant el Reial decret llei 2/2021, del 26 de gener, es va dur a terme l’última ampliació de la durada de les prestacions i subsidis, que contemplava la de l’atur fins el 31 de maig. Ara, per donar resposta a un col·lectiu especialment vulnerable, s’estén la durada de la prestació per desocupació fins al 30 de setembre de 2021.

Facilitar l’accés a la prestació per a artistes i el subsidi per a personal tècnic i auxiliar

A més, també es flexibilitzaran els requisits per accedir a la prestació d’atur per a artistes, permetent que pugui reconèixer-se també a qui, un cop aixecat l’estat d’alarma i malgrat les restriccions derivades de les mesures sanitàries, ha pogut desenvolupar la seva activitat. Per a això, únicament s’exigirà un mínim de 5 dies d’activitat en el període comprès entre l’11 de juny de 2020 i el 31 de maig de 2021.

L’exigència de 5 dies és proporcional, ja que es tracta de la quarta part dels 20 dies que preveia l’accés extraordinari original del Reial decret llei de el 5 de maig. Això es deu al fet que els espais escènics van estar tancats pràcticament des que es va declarar l’estat d’alarma el 13 de març de 2020 fins al 30 de setembre, quan es va donar inici a la temporada de manera gradual i sense poder oferir una obertura plena dels mateixos.

Així mateix, s’amplia també el període en què s’han de computar els dies exigits per poder reconèixer el subsidi per desocupació excepcional per a personal tècnic i auxiliar de sector de la cultura; de manera que el mínim de 35 dies exigits per tenir dret al subsidi es computen des l’1 d’agost de 2019 fins el 31 de maig de 2021 (en lloc de fins el 5 de novembre de 2020). Així es permet tenir en compte els dies que aquest personal hagi pogut treballar durant la crisi sanitària.

També podeu contactar telefònicament amb el SEPE als següents números:

Barcelona 936 190 998 / Girona 972 068 698 / Lleida 973 990 598 / Tarragona 977 990 598

prestacion por desempleo