Actualitat

Al novembre l’APdC obre convocatòria per una nova iniciativa: Carretera i Dansa

03/09/2018
Atenció, socis i sòcies de l’APdC! Si teniu en marxa (o esteu pensant en engegar) un projecte de creació de nous públics estigueu atents: a finals de novembre obrirem convocatòria d’una nova iniciativa: Carretera i Dansa.
L’objectiu és ajudar a impulsar projectes nous o ja existents en els quals el moviment sigui el veritable protagonista i que es desenvolupin en municipis de Catalunya on la dansa no hi acostuma a arribar. Se n’escolliran 4, un per província.
Aquests projectes es poden desenvolupar des de qualsevol vessant (creatiu, teòric, pràctic, respectant i potenciant la diversitat existent) i de qualsevol característica (activitat de formació, exhibició, activitat lúdica, conferència, etc). Poden estar destinats tant al públic general com als professionals de la dansa.
L’aportació de l’APdC serà de 1.000€ per projecte (impostos inclosos). L’ajuda no suposarà en cap cas més del 75% del pressupost total del projecte.
Obrirem convocatòria, destinada als socis i sòcies de l’APdC, a finals de novembre, i ho anunciarem per comunicat intern, així com a través de les xarxes socials i la web.