Actualitat

Ajuts de l’ICIC per distribució i explotació d’espectacles a Catalunya

29/08/2011

Data Límit de la convocatòria: 30 de setembre de 2011
L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) obre convocatòria per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a la distribució i explotació d’espectacles a Catalunya.

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat del’empresa, i que es desenvolupin en localitats diferents d’on s’han exhibit fins al 30 de juny de 2011, atesa la seva envergadura o comercialitat, en les modalitats següents:
a) Aportació reintegrable.
b) Subvenció.

No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a la distribució i explotació d’espectacles a la ciutat de Barcelona, així com els relatius a espectacles inclosos en els programes de festes majors municipals.

Per llegir la convocatòria, feu clic aquí.