Actualitat

L’Ajuntament obre la convocatòria de subvencions per projectes culturals de caràcter puntual

01/06/2021

Entre l’1 i el 21 de juny hi poden optar projectes artístics de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat i de caràcter excepcional, singular i no periòdic i que es realitzin a Barcelona durant l’any 2021

L’Institut de Cultura de Barcelona obre, aquest mes de juny, convocatòria per a la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per dur a terme projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d’interès per la ciutat, de caràcter excepcional, singular i no periòdic i que es duguin a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 a Barcelona.

La dotació econòmica total de la convocatòria és de 165.000 euros.

Tipus de projectes

Els projectes s’han de portar a terme durant l’any en curs i han de tenir per objectiu el desenvolupament d’activitats o projectes singulars i excepcionals que responguin a un caràcter extraordinari en el funcionament regular de l’organitzador i que, mitjançant les diverses formes d’expressió cultural —arts escèniques, música, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, tecnologia, socioculturals i altres disciplines culturals— contribueixin a millorar l’activitat i el teixit cultural de la ciutat.

S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es dugui a terme cada any com a activitat ordinària i, per tant, no se subvencionaran aquells esdeveniments i iniciatives que cada any siguin objecte de celebració. Les bases completes i els detalls del procediment de sol·licitud i concessió es poden consultar en aquest enllaç.

Procediment de sol·licitud

El període de presentació de sol·licituds romandrà obert entre els dies 1 i 21 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Poden sol·licitar les subvencions les persones jurídiques i físiques legalment constituïdes i actives. No cal que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, però sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi al terme municipal de Barcelona.

Per a les persones jurídiques és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud i tota la resta de tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació a través del portal de tràmits de la convocatòria. Pel que fa a les persones físiques, tot i que és preferible que també ho facin de manera telemàtica, ho poden fer presencialment a través del registre de les oficines d’atenció ciutadana (OAC) o a través del registre de l’ICUB. En aquest cas, cal demanar cita prèvia a través dels canals següents: via web de l’OAC o web de l’ICUB, trucant al telèfon 010 o a través del mòbil, amb l’aplicació Barcelona a la Butxaca.

Per a més informació podeu consultar el web de Suport al Teixit Cultural, contactar amb l’adreça infoicub@bcn.cat o trucar al telèfon 933 161 000.

icub beques cultura