Actualitat

Ja podeu sol·licitar les ajudes dels fons Next Generation EU

19/01/2022

La Unió Europea ha arribat a un acord per a engegar elPla de recuperació per a Europa, que contribuïrà a la reconstrucció econòmica dels països membres després de la pandèmia i donarà suport a la inversió en transició ecològica i digital. A través dels fonsNext Generation EU, de 750.000 milions d’euros, es finançaran nombrosos projectes transformadors. A continuació destaquem algunes de les línies que poden ser d’interès per al sector:  

Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation EU

Termini: fins al 14 de febrer del 2022.

Són subvencions per per contribuir al finançament d’inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en infraestructures d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.

Es poden atorgar subvencions d’acord amb les modalitats següents:

 1. Equipaments de titularitat i gestió pública o privada amb una programació professional estable en arts
  escèniques i música.
 2. Equipaments de titularitat pública o privada i de gestió privada amb una programació professional estable
  d’arts escèniques.
 3. Equipaments de titularitat i gestió privada amb una programació professional estable de música en viu de
  caràcter professional. En queden excloses les discoteques i sales de ball.
 4. Altres espais, tant públics com privats, amb una programació professional o no professional: espais d’assaig,
  centres de creació i producció i equipaments amb una programació no professional que duguin a terme la
  totalitat o la major part de la seva activitat en l’àmbit de les arts escèniques i de la música

Ajudes corresponents a l’any 2022 per a laboratoris i incubadores de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals a celebrar-se en 2022 i 2023

Termini: fins al 8 de març del 2022.

Aquesta nova línia d’ajudes s’ha dissenyat per a impulsar iniciatives orientades a incrementar la professionalització de les fases de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals sense límits quant a formats, a través de la innovació en les narratives, l’adquisició d’habilitats emprenedores, la conscienciació sobre la importància de treballar en el màrqueting, promoció i creació d’audiència des de les fases prèvies de la producció i la vertebració de xarxes dins del sector audiovisual.

Unes ajudes que a més promouran que s’aprofitin al màxim les oportunitats dels processos de digitalització, que s’incrementi la coproducció internacional, que s’acceleri la incorporació de més dones i joves a l’activitat del sector per a salvar la bretxa de gènere i generacional i que s’integri un model de desenvolupament sostenible en l’activitat audiovisual.

Beneficiaris

 • Les persones jurídiques amb residència legal o establiment a Espanya en el moment de la percepció efectiva de l’ajuda
 • Les Comunitats Autònomes i els organismes i entitats d’elles dependents
 • Les entitats públiques que tinguin la consideració de Corporacions Locals i els organismes i entitats d’elles dependents

Pla Kit Digital, un programa per a la transformació digital de pimes i autònoms

Termini: fins al 28 de febrer del 2022.

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Beneficiaris

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.


Ajudes públiques per a modernització de les estructures de gestió artística en l’àmbit de les arts escèniques i de la música

Termini: fins al 26 de gener del 2022.

La convocatòria s’emmarca en la inversió 1 denominada «Impuls de la competitivitat de les indústries culturals» del Component 24 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que té per finalitat la modernització de, almenys, 500 estructures de gestió artística.

Beneficiaris

 • Persones físiques i jurídiques.
 • Associacions sense ànim de lucre.
 • Fundacions i entitats de caràcter públic o privat