Actualitat

Ajuda’ns a facilitar la transició laboral dels professionals de la dansa omplint el formulari

11/04/2016

La TAD – Transició d’Artistes de la Dansa – és una taula de treball que va néixer fa un any aproximadament i té la missió de procurar recursos pels artistes de la dansa en les seves diferents etapes professionals: la formativa, la del desenvolupament professional i l’etapa  post escenari (que pot comportar la transició cap a una altra sortida professional dins o fora les arts escèniques). Els professionals de la dansa que vulguin/necessitin fer una transició professional i personal han de poder continuar executant altres competències professionals o preparar-se per canviar d’àmbit a partir de les habilitats i fortaleses obtingudes.

La dansa és una carrera que implica un nivell extraordinari de passió i de compromís, així com de gran esforç físic i fortalesa mental, que requereix llargs períodes d’entrenament per tenir una vida professional relativament curta, ja que molts professionals han de baixar dels escenaris o deixar de donar classes arribada la trentena, o fins i tot abans.

És evident que la transició cap a noves ocupacions pot suposar una època difícil per a les persones que finalitzen la seva etapa activa com a ballarí/na professional. Per ajudar a determinar les dificultats existents en aquest procés i conèixer millor aquests reptes s’ha creat un formulari per a determinar el perfil i les necessitats formatives, econòmiques i d’orientació dels professionals de la dansa en la seva transició. Necessitem tenir el màxim d’informació possible per elaborar estratègies que facilitin la transició cap a altres ocupacions un cop finalitzada l’etapa de ballarí/na professional en actiu i per això us demanem que ens contesteu el formulari que trobareu sota aquestes línies i ens el feu arribar per correu electrònic (gestio@dansacat.org).