Actualitat

AISGE publica un estudi i diagnòstic sobre la situació sociolaboral d’actors i ballarins a l’Estat espanyol

29/01/2014
La crisi ha propiciat que el 65% dels nostres intèrprets ni tan sols aconsegueixi treballar més enllà de tres mesos a l’any. Aquestes dades es desprenen del Estudio y diagnóstico sobre la situación sociolaboral de actores y bailarines de España, que la Fundació AISGE ha elaborat per segona vegada (el seu predecessor es remunta a 2005) i que es basa en 1.201 enquestes realitzades a intèrprets repartits per tot l’Estat espanyol.

Les entrevistes es van realitzar al llarg de 2012 per part del Colectivo IOÉ, una empresa especialitzada en estudis sociològics, sota la supervisió de l’àrea assistencial de la Fundació AISGE. L’abundant material recopilat es va processar durant 2013 i s’ha traduït en un informe de gairebé 160 pàgines, el treball més exhaustiu sobre la situació real d’actors i ballarins que s’ha realitzat mai a Espanya. En total es van entrevistar 639 homes i 562 dones, tots ells socis d’AISGE, escollits per criteris proporcionals d’edat, procedència geogràfica i grup professional : 729 actors , 356 actors de veu (dobladors ) i 117 ballarins. Aquesta macroenquesta presenta un marge d’error del 3%.
 
Davant l’estudi realitzat per la Fundació AISGE en 2004-05, la nova edició compta amb l’interès addicional de comprovar en quina mesura la crisi econòmica general s’ha deixat notar en un sector concret i específic com és l’audiovisual. Tots els paràmetres econòmics analitzats permeten assegurar que les incerteses pròpies de l’ofici interpretatiu (amb ingressos molt discontinus, per la seva pròpia naturalesa) s’han agreujat sensiblement amb la conjuntura econòmica que pateix el país. En poques paraules: els intèrprets tenen menys oportunitats de treballar i, quan ho aconsegueixen, acostuma a ser en pitjors condicions que en anys precedents.
 
 
En concret , només el 27% dels entrevistats reconeix haver comptat amb ocupació “suficient” al llarg dels últims 15 anys . Això vol dir que més de les dues terceres parts d’aquests treballadors es troben en situació de precarietat laboral (atur o subocupació) . Més en concret  el 55% dels actors i ballarins no arriben al salari mínim interprofessional (a hores d’ara , 645,30 euros mensuals) amb els seus treballs en el sector.

Més informació