Agenda

They (work in progress)

El 27 d'Abril del 2023

Plaça del Sortidor , 12, Barcelona

12.30h

Activitat gratuïta

Plaça del Sortidor

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor/p/52104/they-work-in-progress

ccelsortidor@bcn.cat

93 443 43 11

Una mostra que és una declaració de la dansa com a eina d’empoderament i celebració: “Des del meu moviment celebro l'amor i l'orgull pel meu cos, la seva força, la seva fragilitat i el seu sentit. La seva identitat. En els meus ritmes, descobreixo les meves herències variades, la seva profunditat i riquesa. En el teu moviment rítmic, veig un motor que em parla, em repta i em convida a reconèixer-me en les nostres diferencies. Son els nostres cossos ritmats, que ens aboquen a la celebració del grup, i dels individus que el componen”.