Actualitat

Activats els préstecs per a empreses culturals de l’Institut Català de Finances

23/03/2020
Ja està activa la línia de préstec per a circulant que l’ICEC ha obert amb l’ICF, i que forma part del paquet de mesures anunciades pel Govern en matèria de Cultura aquest divendres passat.
Són préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19. L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.

 

Condicions financeres

Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.

Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.

Comissió: sense comissions.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions.

Més informació i sol·licitud aquí.