Actualitat

Aclariments sobre la subvenció per funcions anul·lades de l’OSIC

28/05/2020
Dilluns 25 de maig l’OSIC va obrir termini per sol·licitar la subvenció per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19.
Les bases d’aquesta subvenció han generat molts dubtes, i aquí us resolem els que hem pogut confirmar i aprofitem per informar-vos que estem en contacte amb l’equip de l’OSIC i, si hi ha novetats, us les farem arribar.
Les associacions sense ànim de lucre estan considerades en tots els supòsits
A les bases originals publicades el 22 de maig, s’afirmava que anava dirigit a:

    a) Persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats culturals remunerades.

    b) Entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats culturals remunerades.
D’aquesta manera, les associacions sense ànim de lucre quedaven fora de tots els supòsits relacionats amb activitats culturals anul·lades per les quals haguessin estat contractades (per exemple, funcions d’espectacles).
No obstant això, des de l’OSIC, tal i com vam informar des de la setmana passada, confirmen que les associacions sense ànim de lucre poden demanar la subvenció en tots els supòsits, omplint l’apartat a1 o a2 del pressupost (encara que estiguin indicats per a empreses), mentre no es facilitin els nous documents.
Divendres 29 de maig es farà una reunió d’urgència del Consell d’Administració de l’OSIC, que és l’òrgan que ha de validar el canvi de bases que inclourà explícitament les associacions sense ànim de lucre.
La subvenció inclou funcions anul·lades en centres cívics o espectacles de carrer?
Sempre i que es puguin acreditar les funcions programades a un centre cívic, i el caixet pactat, es poden incloure.

Quant als espectacles de carrer, sempre que fossin remunerades i contractades en el marc d’un festival d’arts escèniques, circuit o xarxa, o bé del Programa.cat es poden incloure. L’únic important és tenir el document de l’organitzador amb el compromís o contracte, i els honoraris pactats. Si és Programa.cat no cal, ja ho comprova el mateix OSIC.

Inclusió de bolos fora de Catalunya
Es pot demanar l’ajut per bolos a l’estranger i a la resta de l’Estat Espanyol, i aquesta subvenció és compatible amb les ajudes de l’Institut Ramon Llull.
Es pot demanar la subvenció per a més d’un supòsit? I per nous bolos anul·lats?
En el cas de trobar-se en la situació de tenir, per exemple, funcions anul·lades del programa.cat i funcions anul·lades per altres festivals, cal fer dues sol·licituds.
Si, un cop presentada la sol·licitud, es reben noves anul·lacions, se’n pot fer una nova.

Incompatibilitats

S’anul·la la incompatibilitat de les subvencions per COVID-19 de l’OSIC  amb les de l’ICEC. Una entitat o empresa podrà acollir-se al mateix temps a una línia extraordinària OSIC i ICEC. 

Els ajuts ordinaris, tant de l’ICEC com de l’OSIC, són compatibles amb aquests.