Actualitat

300€ per a la formació que vulguis, on vulguis!

05/12/2016

L’objectiu d’aquesta convocatòria és cobrir les despeses de tallers, cursos regulars, entrenaments, classes, workshops, seminaris, conferències, jornades, etc., a qualsevol centre de l’Estat Espanyol. Poden estar relacionades amb la interpretació de dansa, la creació, la gestió, la producció, la comunicació o la fisioteràpia, entre d’altres àrees d’interès del sector professional de la dansa.

4 de les beques estaran destinades a socis i sòcies professionals, i 1 a socis/es estudiants.

La formació ha de tenir lloc al territori espanyol, i s’ha de començar durant el 2017.
En el cas que la formació triada tingui un cost inferior a 300€, el becat podrà triar una segona formació fins a completar aquest import, i a més, es podran incloure les despeses de transport. L’APdC no es fa responsable del contingut ni de la qualitat de la formació triada pel becat/da.

Requisits per optar a les beques
– Ser soci o sòcia de l’APdC.  (Fer-se soci/a)
– Estar al corrent del pagament de les quotes de soci. En cas de donar-se d’alta a partir de desembre 2016, comprometre’s a una permanència mínima de 3 quotes.
– Els becats de l’anterior edició no es podran presentar a aquesta convocatòria.

Termini de presentació  a la beca, selecció i atorgament
– Els professionals interessats han d’omplir el formulari fins al dimecres 11 de gener de 2017.  
– L’APdC realitzarà dos sortejos (a través de sortea2.com): un per als socis/es professionals, i un altre per als socis/es estudiants. Els sol·licitants que ho vulguin, podran estar presents als sortejos.
– A partir del 13 de gener y es publicaran a www.dansacat.org  els noms dels becats i la formació que han escollit.
– L’APdC contactarà directament amb els centres per abonar l’import de la beca. En el cas que el becat/da hagi realitzat el pagament de la formació abans que es duguin a terme els sortejos se li retornarà directament l’import.

Obligacions dels becats
– Els becats han d’acceptar que l’APdC comuniqui qui són i faci un breu vídeo sobre la seva experiència.
– Si la beca inclou despeses de transport, la persona becada s’haurà de comprometre a demanar factura a nom de l’APdC.

Per a qualsevol consulta envieu un e-mail a projectes@dansacat.org.