Actualitat

2a convocatòria de residències artístiques al Graner

29/12/2011

El Graner, nou espai per la creació de dansa i arts del moviment, obre un període de recepció de projectes d’investigació i creació d’aprofundiment del llenguatge del cos i el moviment. L ‘espai ofereix 4 residències artístiques pel període juliol-desembre de 2012.

El projecte s’inclou dins el Programa Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona. L’Institut de Cultura ha encarregat al Mercat de les Flors la gestió de l’equipament que farà amb una comissió de seguiment en la qual també hi participen l’APdC i l’ACPDC.

L’espai, ubicat a la Zona Franca de Barcelona, a l’antiga fàbrica Philips, compta amb 1.000 m2 que disposa d’una sala d’estudi plató 240m2, 2 sales d’assaig de 100m2, i una sala de recerca individual de 42m2. També disposa d’espais d’oficines i gestió.

Convocatòria:
Tipologia de projectes: Projectes d’investigació i creació vinculats al llenguatge del cos i les arts del moviment.
Destinataris: Persones físiques, col•lectius, entitats sense ànim de lucre i empreses.
Candidatures /Documentació a presentar:  Les persones interessades hauran de fer arribar  al GRANER la documentació següent:
•    Currículum de l’artista o companyia + vídeo de la selecció de 3 treballs de creació (pots enviar-nos els enllaços per mail o en format DVD) .
•    Un breu escrit explicant la iniciativa i eixos de treball, així com especificar  nombre d’implicats, col•laboradors i agents de suport, si es el cas, sinopsi del currículum de tots els participants, calendari de treball i espai a concursar (màxim 5 fulls).

Quotes de pagament:  La cessió d’espai està subjecta a la facturació de les despeses indirectes de producció que derivin de les residències, les quals ascendeixen als següents imports:

Espais

Import

G

400 € mensuals

MT

250 € mensuals + (tècnica + consum – si l’ús és de residència tècnica)

 

M

250 € mensuals

P

100 € mensuals

 


•    De dilluns a divendres de 10h a 19h.
•    Dins aquest horari, la disponibilitat de l’espai serà il•limitada,  amb un mínim de 3 hores de treball diari.
•    El període de sol•licitud serà un màxim de 12 setmanes i un mínim d ‘una setmana d’estada.
•    Els horaris de cap de setmana i fora de la franja horària d’obertura  s’hauran de negociar de manera particular amb el GRANER, una vegada seleccionada la proposta en residència, i s’haurà de contemplar per part del demandant la possibilitat d’un suplement en concepte de neteja,  consergeria i consum energètic.

Període de recepció de projectes: Del 30 de desembre del 2011 al 30 de Gener del 2012.

Recepció de projectes: Es pot fer arribar les sol•licituds de dues maneres:
•    Per correu postal: GRANER , C/ Jane Addams 14-16, Cp. 08038, Barcelona.
•    Per email: info@granerbcn.cat

Serveis inclosos i disponibles per a la cessió d’aquests espais en residència artística:
•    Neteja bàsica dels espais.
•    Manteniment de la infraestructura.
•    Accés a Internet (via Wi-Fi i a través de la Intranet del centre).
•    Serveis de fotocòpies, ordinador d’edició de vídeo, escàner  i impressió en

l’espai d’oficines, on es posarà a disposició el mobiliari existent.
•    Assessorament i seguiment de projectes artístics en residencia.
•    Acompanyament, visibilització i promoció dels creadors residents en plataformes d’exhibició nacionals i internacionals .

Condicions de la cessió:
Les companyies o artistes seleccionats en residència hauran de signar un contracte que regularà la cessió de l’espai.

Jurat de valoració : Un membre designat per l’APDC, un membre designat per l’ACPC, la coordinadora del Graner i un@ expert/a d’àmbit nacional de les arts vives en nom del Consorci del Mercat de les Flors.  

Resolució de la convocatòria de residències: 6 de Febrer del 2012.

Si vols conèixer els espais del Graner, contacta abans del 30 de gener per concertar una visita.

Informació de contacte:
Telèfon: 679 117 689
E-mail: info@granerbcn.cat