Actualitat

2a Convocatòria de residències al Graner 2016

05/08/2015

El Graner obre la segona convocatòria de residències per a projectes de creació a ser desenvolupats el 2016.

Tipologia de projectes:

Projectes d’investigació i creació vinculats al llenguatge del cos i el moviment.

Període de la residència:

De gener a desembre del 2016. El període de sol·licitud serà d’un màxim de 12 setmanes i un mínim d’una setmana.

Destinataris:

Persones físiques, col·lectius, entitats sense ànim de lucre i empreses. Convocatòria internacional.

Candidatures / Documentació a presentar:

Les persones interessades hauran de fer arribar al Graner la documentació següent:

· Currículum de l’artista o companyia + links a vídeos de la selecció de 3 treballs de creació.

· Un breu escrit explicant la iniciativa i eixos de treball, així com especificar nombre d’implicats, col·laboradors i agents de suport, si es el cas, sinopsi del currículum de tots els participants, calendari de treball i espai a concursar (màxim 5 fulls).

Quotes de pagament:

La cessió d’espai està subjecta a la facturació de les despeses indirectes de producció que derivin de les residències, les quals ascendeixen als següents imports (IVA inclòs):

Sala G / 100 € setmanals

Sala MT  /62,5 € setmanals

Sala M / 62,5 € setmanals

Sala P / 25 € setmanals

En el següent link trobareu informació sobre els espais del Graner:

http://granerbcn.cat/edifici-i-sales/

Recepció de projectes:

Període de recepció de projectes: de l’1 d’agost al 20 de setembre de 2015.

El 26 d’octubre es comunicarà la resolució d’aquesta convocatòria.

Trobareu tota la informació a les BASES de la CONVOCATÒRIA 2016

El Graner és el centre de creació i aprofundiment del llenguatge del cos i del moviment. Emmarcat dins el programa Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona, compta amb una gestió del Mercat de les Flors, i l’APdC i l’ACPDC formen part de la comissió de seguiment. El Graner, actua en base a diferents línies de treball per incidir en el teixit creatiu des de diferents contextos. Els eixos principals d’acció són: creació, internacionalització, pensament, educació i proximitat. Acull residències de creadors de dansa, desenvolupa projectes de cooperació artística amb altres agents culturals i promou la integració de l’espai al barri, entre d’altres objectius.